Dimarts, 27 De Juny De 2017
Carrer del Carme, 46 de Guàrdia de Noguera, Castell de Mur - 25632 Telèfon: 973651795 Fax: 973652594
ajuntament@castellmur.cat

Notícies

04/05/2017

Modificacions del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)


El Ple de l’Ajuntament de Castell de Mur, en sessió de data 23 de març de 2017, va aprovar inicialment les modificacions del Pla d’ordenació urbanística municipal següents:

1. Modificació de larticle 131 lletra C, que estableix les distàncies que han de complir les construccionsramaderes dels nuclis urbans i dhabitatges existents en sol no urbanitzable legalment implantats.

2. Modificació puntual de les alienacions del carrer del Carme en els núm. 11-13 i del Carrer Extramurosnúm.

3 del nucli de Guàrdia de Noguera. 3. Modificació puntual de la intensitat de lús residencial a la clau 1 als nuclis de Guàrdia de Noguera i deCellers.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web